På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

NAI Svefa förvärvar Fasticon AB och fortsätter sin tillväxtresa

28th juni, 2016

NAI Svefa förvärvar Fasticon AB med det helägda dotterbolaget Fasticon Väst AB. Det innebär att NAI Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Vi har under de senaste åren breddat vår rådgivning som en naturlig fortsättning på våra fastighetsekonomiska och fastighetsrättsliga tjänster. Den strategiska och operativa förvaltningsrådgivning som Fasticon AB har är unik sitt slag. Fasticon AB har liksom vi sett en ökad efterfrågan på rena strategi- och organisationsfrågor och tillsammans med tidigare förvärvet av Sensa blir vi riktigt starka i synnerhet mot offentlig sektor – säger Mikael Lundström, Koncernchef på NAI Svefa.

Fasticon AB har sedan starten varit inriktad mot att ge långsiktig och kvalificerad rådgivning inom fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning. Vi är i dag partnerägt och har inför förestående generationsskifte sökt en mer långsiktig ägarstruktur. Samgåendet med NAI Svefa ger fantastiska förutsättningar för en fortsatt tillväxt och en stark plattform för att utveckla verksamheten till nytta för våra medarbetare och kunder – säger Lennart Andersson, grundare och huvudägare av Fasticon AB.

Fasticon AB:s affärsmodell bygger på att erbjuda rådgivning och tjänster i hela värdekedjan för fastighetsrelaterade verksamheter. Bolaget är unikt i Sverige med sin starka rådgivande profil mot förvaltningsfrågor. Fasticon AB har också ett strategiskt samarbete i kompetensfrågor med Fasticon Kompetens AB, som för cirka ett år sedan såldes till annan ägare.

Fasticon AB kommer fortsatt att verka under sitt eget varumärke men koncernens gemensamma kunder kommer att erbjudas en bredare rådgivning. Fasticon AB:s nuvarande partners kommer att arbeta vidare i Fasticon AB som blir ett dotterbolag inom Svefa-koncernen.

Bakgrundsinformation

Om Fasticon AB med dotterbolag Fasticon Väst AB:

Med drygt 40 års erfarenhet har Fasticon AB byggt upp en bred och djup kunskap om fastighetsbranschens alla viktiga delar. Fasticon AB:s konsulter är rådgivare och stödjande specialister till fastighetsföretagare i hela fastighetsprocessen. Fasticon AB har baserat sitt tjänsteutbud på att stödja fastighetsföretagandets behov av: affärsstöd, upphandlingsstöd, och förvaltningsstöd/FM-tjänster. Läs mer på www.fasticon.se

Om NAI Svefa:

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering av alla fastighetstyper, analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner, uthyrning och fastighetsinformation.

Bland uppdragsgivarna finns allt från stora fastighetsbolag, investerare, byggbolag och banker till mindre lokala fastighetsaktörer och hela den offentliga sektorn som alla värdesätter kombinationen av fastighetskompetens och värdefokus.

Sedan den 1 juni 2016 äger NAI Svefa det helägda dotterbolaget Sensa AB. Sensa är ett svenskt managementkonsultföretag som bistår företag och organisationer med kvalificerad rådgivning. Sensas medarbetare har sina rötter i flera tidigare nordiska managementkonsultfirmor som gått i spetsen för ett pragmatiskt och nydanande arbetssätt.

Med över 170 medarbetare i 17 orter över hela Sverige och medlemskap i det internationella nätverket NAI Global baseras rådgivningen på en omfattande kännedom om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.
Läs mer på www.svefa.se

 

För ytterligare information:

Mikael Lundström, VD & Koncernchef NAI Svefa,
tel: 010-603 86 83 e-mail: mikael.lundstrom@naisvefa.se
Lennart Andersson, Styrelseordförande Fasticon Holding AB och Fasticon AB,
tel: 070-635 62 55 e-mail: lennart.andersson@fasticon.se      

 © Fasticon Kompetens Holding 2013 | Cookies | Mötesplats RSS | Press RSS | Aktuellt RSS